Vårt syfte är enkelt

Anslut fantastiska jobb och fantastiska kandidater

Komma igång

Kontakt

MNK Group SA
Rue Maurice 3,
1204 Geneva
Switzerland
CHE-378.257.584
t. +41 43 505 15 82